3de Junior Winterchallenge 2021-2022

De "Junior winterchallenge" is een vriendschappelijke competitie waarvan de wedstrijden gespeeld worden tussen  december 2021 en  maart 2022. 

REGLEMENT

 • Er wordt een uur gespeeld of tot een score van 9. bv 9/3
 • De punten worden als volgt verdeeld:
  • een gewonnen wedstrijd is: 2 punten
  • een gelijke stand (vb 5/5): 1 punt
  • een verloren wedstrijd : 0 punten
 • Alle poulewedstrijden dienen gespeeld te worden tijdens de voorziene periode van 27 december 2021 tot en met maart 2022 op de terreinen van T.C. Heiveld op beschikbare momenten.  Alle wedstrijden worden op weekdagen gespeeld en steeds voor 19 uur .
 • Dagen waarop niet kan gespeeld worden zullen tijdig bekendgemaakt worden door de organisatie.
 • Bij aankomst op de club dient men zich aan te melden aan de bar van T.C. Heiveld. De eerste voltallige wedstrijd (2 spelers aanwezig en aangemeld) begint zijn wedstrijd op het eerst vrijgekomen veld. De winnende ploeg van een wedstrijd geeft de uitslag door aan de bar van T.C. Heiveld.
 • Er kunnen geen wedstrijden meer geannuleerd of ontkoppeld worden na de woensdag voorafgaand aan de geplande wedstrijd. Anders wordt de wedstrijd verloren met 9/0. Wanneer de tegenstander akkoord gaat  kan uiteraard gezocht worden naar een nieuwe datum.
 • Raadpleeg regelmatig deze website om een overzicht te bekomen van je wedstrijden. Planning, rangschikking en resultaten kan je hierop gemakkelijk volgen.
 • Contacteren van een tegenstrever en het vastleggen van een wedstrijd mag, wel dient de organisatie tijdig op de hoogte te worden gebracht
 • Respecteer uw partner, uw tegenstrever en de organisatie.
 • Wees steeds tijdig aanwezig voor de aanvang van uw wedstrijd.
 • Er moet met geschikte tenniskledij en schoenen gespeeld worden.

Reeksen

 • U13 
 • U18

 • De organisatie houdt zich het recht voor een reeks al dan niet te laten starten.
 • Het maximaal aantal deelnames per speler is ongelimiteerd.
 • Allerlei

 • Bij iedere betwisting van welke aard ook is alleen de organisatie bevoegd om te beslissen.
 • Inschrijving: iedere speler betaalt 4 euro per wedstrijd die hij of zij speelt. Het juiste bedrag moet gestort  worden op rekeningnummer                    BE 70 3635 5428 5625 met vermelding van de naam van de speler en de poule
  • Inschrijven kan tot en met 8 december 2021. Bij inschrijving erkennen de spelers het reglement van deze competitie  te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
 • Wees fair op en rond het speelveld, onsportief gedrag kan uitsluiting tot gevolg hebben.
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongelukken met lichamelijke en/of stoffelijke schade. Alleen de spelers die aangesloten zijn bij de VTV zijn verzekerd, de andere kunnen zich steeds laten verzekeren bij de VTV via de organisatie.
 • Spelers die zich niet actief inzetten om wedstrijden te plannen en te spelen kunnen geweigerd worden bij een volgende deelname.
 • In de loop van de competitie worden de ontkoppelde wedstrijden enkele keren opnieuw gepland door de computer. De betrokken spelers worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht via mail.


 • Voor de organisatie:
  Peter Meynendonckx 

   
  info@heiveldtennis.be